CIC Wildlife

De CIC is een internationale niet gouvernementele en apolitieke organisatie. Haar leden bestaan uit individuën, ondernemingen en niet-gouvernementele organisaties. Om de sterke nationale en regionale verankeringen van de jachttraditie uit te drukken, is de CIC georganiseeerd in nationale delegaties, elk met hun eigen statuten.

Experts, van verschillende landen, werken daarentegen in commissies die onhafhankelijk handelen van de nationale delegaties.

De activiteiten van de CIC hebben eerst en vooral betrekking tot de biologie van het wild en de toepassing van jachtwetgeving. Jaarlijks worden ook symposia in verband met actuele thema's georganiseerd.

De CIC ondersteund eveneens internationale wetenschappelijke projecten die specifieke problemen aankaarten.

De CIC bestaat uit meer dan 60 nationale delegaties en meer dan 1.500 individuele leden. Behalve een administratieve structuur, heeft de CIC drie divisies:

 • Politiek en Recht
 • Toegepaste Wetenschappen
 • Cultuur

Een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten vindt u op http://www.cic-wildlife.org.

De Belgische delegatie van de CIC bestaat uit vertegenwoordigers van de twee Gewesten evenals een veertigtal leden en nationale en internationale experts.

De Belgische delegatie heeft zich actief ingezet voor de organisatie van de volgende evenementen:

 • 1976 Organisatie van de Algemene Vergadering van de CIC te Brussel
 • 1997 Organisatiie van het Symposium "De jacht in de kunst" in België

De leden van de Belgische delegatie hebben de volgende posten waargenomen op internationaal niveau binnen de CIC:

 • Vice-Voorzitterschap van de CIC
 • Voorzitterschap van de Commissie "Traditionele Jacht"
 • Voorzitterschap van de Commissie "Tentoonstellingen en Trofeeën"
 • Vice-Voorzitterschap "Holarctisch grootwild"
 • Internationale experts van de CIC in de volgende domeinen :
  • Trofeemeten
  • Dierengeneeskunde
 • Nationaal expert Wapens en Munitie
 • Collaboratie aan de herziening van de statuten en intern reglement van de CIC

De CIC organiseert Belgische trofeemetingen in Gembloux (één maal per jaar) en op de jaarlijkse tentoonstellingen van Wildbeheer Eenheden in de Ardennen. De CIC België organiseert op nationaal en regionaal vlak en met medewerking van het Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique (SPW), periodieke quotering van in België geoogste trofeeën. Tevens, sponsort de CIC de organisatie van de "Nationale expositie van Grootwild Trofeeën", die sinds 1949 op verschillende locaties plaatsvindt. Deze zorgt onder meer voor de definitieve homologatie, door een internationale jury, van quoteringen vastgesteld op Belgisch grondgebied.

Andere activiten zijn:

 • Sponsoring, quotatie et homologatie des quoteringen door de Internationale Commissie "Tentoonstelling en Trofeeën" van de CIC ten gunste van de nationale voorstellingen in Lavaux-St Anne (1989, 1999), Libramont (2005) en St Hubert (2010).
 • Jaarlijkse CIC-prijs, toegekend aan de laureaten voor hun eindwerk in het kader van hun studies

In 2002 heeft de Belgische Delegatie deelgenomen aan de wedstrijd ter gelegenheid van de 25ste verjaardig van FACE.

De Belgische delegatie werd door haar leden vertegenwoordigd in de volgende Belgische organisaties:

 • Association Belge pour l'Utilisation des Chiens de Sang
 • Fédération des Chasseurs au Grand Gibier de Belgique
 • Fondation belge pour la Protection des Habitats
 • Royal Saint Hubert Club - Rédaction de la Revue Chasse et Nature
 • Société Royale Forestière de Belgique
 • Syndicat des Exploitants Forestiers de Wallonie
 • Syndicat de Propriétaires Ruraux de Wallonie
 • Union Rurale
 • Vlaamse Hoge Jachtraad

De Belgische CIC delegatie en CIC International nemen positie en brengen advies uit ter gelegenheid van Belgische wetsvoorstellen en jachtdecreten.