Quotatiesysteem

Hieronder vindt u alle praktische informatie betreffende de voorbereiding en presentatie van jachttrofeeën.

Trofeeën van hert, damhert en reewild

Wat de Edelhert-, de Damhert- en de Reeboktrofeeën betreft, dient men met de drie volgende richtlijnen rekening te houden :

• zo de bovenkaak niet aanwezig is, dient de doorsnede volgens het reglementair vlak gebeuren, t.t.z. volgens een as (I-II) die door het midden van de oogholte en het uiteinde van het neusbeen gaat (zie bijgaande schets) ;

• het is verder overbodig deze trofeeën aan te bieden zolang zij geen droogperiode van minstens 3 maanden ondergaan hebben ;

• de trofeeën mogen in geen enkel geval opgezet aangeboden worden (tenzij voor moeflonshoornen).

Trofeeën van Everzwijn

Wat de trofeeën van Evers betreft, moeten de twee geweren en de twee houwers elk los van enig opzetstuk en zonder onlosmakelijke hechting aangeboden worden. De vier hoektanden moeten inderdaad zonder enige belemmering kunnen gemeten worden.

Trofeeën van Moeflons

Voor de Moeflontrofeeën is er echter, zoals gezegd, geen bezwaar om ze opgezet voor kwotering aan te bieden.

 

Getuigschriften, diploma's en medailles

Iedere binnengebrachte trofee zal bij gelegenheid van de meetsessies onderzocht en beoordeeld worden. Deze beoordeling zal door een getuigschrift bekrachtigd worden met vermelding van al de uitslagen van de detailmetingen.

De modaliteiten voor het eventuele toekennen van een CIC-medaille - bronzen, zilveren of gouden - zullen de belanghebbenden ten gepasten tijde meegedeeld worden.

Om met regels van het land van oorsprong niet tegenstrijdig te zijn worden er normaal geen medailles toegekend voor trofeeën die in het buitenland zijn geoogst. Die kunnen aan de overeenkomende nationale Commissie gevraagd worden.

Er worden ook geen medailles verleend voor trofeeën die uit wildparken afkomstigzijn. Deze laatste worden trouwens in een apart klassement gerangschikt.

Praktische info : volgende meetsessies et wie contacteren?

Volgende trofee quoteringen

  • in januari in Gembloux

Meer weten »