Wie contacteren?

Om ten gepaste tijde gemeten te worden, moeten de trofeeën ter beschikking gesteld worden van de Commissie ten laatste één week voor de meetsessie.

Belgische commissie voor trofeemetingen

Permanente commissie ingesteld door de Belgische Delegatie van de CIC.

Zetel : Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique, DEMNA, SPW, Ministère de la Région wallonne, 23, avenue Maréchal Juin, B - 5030 GEMBLOUX

Tel. 081-62 64 20
Fax 081-61 57 27

E-mail : benoit.manet@spw.wallonie.be

Aangifte van de trofeeën

De trofeeën kunnen afgezet worden elke werkdag tussen 8h30 en 18h00 aan de zetel van de commissie.

Frais administratifs

Een bedrag van 16 € per meting wordt voor deelneming in de onkosten geïnd. De vooruitbetaling geschiedt uitsluitend door overschrijving op rekening BE36 2100 9969 9581 (BIC: GEBABEBB) van "CIC - Commission Trophées".

Aanvraagformulier

Volgend formulier invullen, op te sturen via fax of e-mail.

Volgende trofee quoteringen

  • in januari in Gembloux

Meer weten »